Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”
Димитровград


панорама

    

"...идеалът всякога побеждава - стига да е смислен, висок и човечен"

Skip новини от сайта

Новини от сайта

Picture of System Administrator
САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
by System Administrator - Thursday, 27 October 2016, 3:44 PM
 

Сесии на учениците от СФО

- януарска – редовна;

-юнска първа поправителна;

-септемврийска втора поправителна

Заявления се подават в следните срокове:

-януарска от 10 до 20 декември;

-юнска до 20 април;

-септемврийска до 20 август;

РЕДОВНИ СЕСИИ: (януарска - редовна)

Първа  – от 9 до 23 ...

Read the rest of this topic
(50 words)
 
Picture of System Administrator
СТИПЕНДИИ
by System Administrator - Monday, 24 October 2016, 3:58 PM
 

    Критерии за получаване и размери на месечните стипендии.

 

            1.1. Стипендия за постигнати образователни резултати:

            - Отличен успех: не по-нисък от 5,50;

            - Да няма нарушения на Правилника за вътрешния ред;

            - Да няма наложени наказания от ...

Read the rest of this topic
(50 words)
 
Picture of System Administrator
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
by System Administrator - Friday, 21 October 2016, 8:15 PM
 

график на занятията първи срок

 

Skip available courses

Available courses

Официално бе закритa Националната седмица на четенето и в Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”. Г-жа Монева, директор на училището, представи реализираните инициативи и раздаде сертификати на тези, които се включиха в тях. Оказа се, че най-много ученици (21 човека от всички класове) са участвали в състезанието по български език „Език свещен на моите деди”. За разочарование на дванайсетокласниците, най-добре се представиха участници от 11 и 10 клас. Победителите получиха и грамоти за много доброто си представяне. Освен състезанието, в училището бе реализиран рецитал по стихове на български поети (Българският език – „ту арфа звънлива, ту меч”), който учениците имаха възможност да чуят по училищното радио. Също така дванайсетокласниците дискутираха по въпроса „Защо трябва да се чете”, а единайсетокласници представиха пред съучениците си творчеството и любопитни факти от живота на своите любими творци. Skip course categories

Course categories


Skip courses