Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”
Димитровград


панорама

    

"...идеалът всякога побеждава - стига да е смислен, висок и човечен"

Прескочи новини от сайта
Прескочи налични курсове

Налични курсове

Официално бе закритa Националната седмица на четенето и в Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”. Г-жа Монева, директор на училището, представи реализираните инициативи и раздаде сертификати на тези, които се включиха в тях. Оказа се, че най-много ученици (21 човека от всички класове) са участвали в състезанието по български език „Език свещен на моите деди”. За разочарование на дванайсетокласниците, най-добре се представиха участници от 11 и 10 клас. Победителите получиха и грамоти за много доброто си представяне. Освен състезанието, в училището бе реализиран рецитал по стихове на български поети (Българският език – „ту арфа звънлива, ту меч”), който учениците имаха възможност да чуят по училищното радио. Също така дванайсетокласниците дискутираха по въпроса „Защо трябва да се чете”, а единайсетокласници представиха пред съучениците си творчеството и любопитни факти от живота на своите любими творци. Прескочи категории курсове

Категории курсове


Прескочи курсове