Print bookPrint book

КОНТАКТИ С НАС

Визия на Гимназията

Site: pgaz.eu
Course: pgaz.eu
Book: КОНТАКТИ С НАС
Printed by:
Date: Monday, 22 April 2019, 11:40 PM

Table of contents

Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” 
Димитровград


    Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” е приемник на ПГХХТ „Проф. д-р Асен Златаров” и ПГ „Капитан Петко Войвода“, които се обединяват със Заповед на МОН РД-14-53 от 27.06.2014г.

    ПГ „Капитан Петко Войвода“ e създадена на 1 септември 2007 година чрез сливане на две училища – ПГ по строителство „Пеньо Пенев” и ПГ по енергетика и електроника „Капитан Петко Войвода”. Всяко от тях има своя дългогодишна история.

    Професионална гимназия по химични и хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров” е първото в страната химическо училище. Основано на 2 септември 1949 год., то се утвърждава като водещо учебно заведение в страната. В края на 70-те години е един от малкото техникуми, които имат собствено производство, а в началото на 80-те години е първото училище, което минава на самоиздръжка. В средата на 80-те години в ОТИХ „Асен Златаров” се оборудват първите компютърни кабинети за Южна България и се изгражда локална мрежа. И в наши дни ПГХХТ „Проф. д-р Асен Златаров” се стреми да е сред водещите професионални гимназии. През 2009 и 2010 год. е домакин на Националната олимпиада по химия и опазване на околната среда, а през 2011 год. -  на Националния форум „Димитровград – българската столица на химията”. Училището работи по много проекти, чрез които не само подобрява материалната си база, но и осигурява на учениците по-големи възможности за развитие и реализация. В момента то е единствената професионална гимназия в област Хасково, която апробира два стратегически проекта за развитието на професионалното образование („Управление за ефективно професионално образование” и „Нова възможност за моето бъдеще”). От учебната 2013/2014 година заработи и единствената училищна телевизия за областта. На 7 областен форум на ученическите клубове за извънкласни дейности TV „Химията” бе отличена със специална награда за филм. Безброй са инициативите, дейностите и постиженията на учениците и учителите в ПГХХТ, за което свидетелства и честото присъствие на училището в медийното пространство.

  

Адрес: Димитровград, бул. "Димитър Благоев" 84

телефон/факс: 0884505018

Електронна поща: tihdg@abv.bg

Карта:

История на гимназията

Професионална гимназия по химични и хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров” е първото в страната химическо училище. Основано на 2 септември 1949 год., то се утвърждава като водещо учебно заведение в страната. В края на 70-те години е един от малкото техникуми, които имат собствено производство, а в началото на 80-те години е първото училище, което минава на самоиздръжка. В средата на 80-те години в ОТИХ „Асен Златаров” се оборудват първите компютърни кабинети за Южна България и се изгражда локална мрежа. И в наши дни ПГХХТ „Проф. д-р Асен Златаров” се стреми да е сред водещите професионални гимназии. През 2009 и 2010 год. е домакин на Националната олимпиада по химия и опазване на околната среда, а през 2011 год. -  на Националния форум „Димитровград – българската столица на химията”. Училището работи по много проекти, чрез които не само подобрява материалната си база, но и осигурява на учениците по-големи възможности за развитие и реализация. В момента то е единствената професионална гимназия в област Хасково, която апробира два стратегически проекта за развитието на професионалното образование („Управление за ефективно професионално образование” и „Нова възможност за моето бъдеще”). От учебната 2013/2014 година заработи и единствената училищна телевизия за областта. На 7 областен форум на ученическите клубове за извънкласни дейности TV „Химията” бе отличена със специална награда за филм. Безброй са инициативите, дейностите и постиженията на учениците и учителите в ПГХХТ, за което свидетелства и честото присъствие на училището в медийното пространство.

ДИРЕКТОР : РУМЯНА КРЪСТЕВА МОНЕВА

МАРГАРИТА НИКОВА ИНЖ. ВИОЛЕТА ДОНЕВА
ИНЖ. ТАТЯНА КЪШЕВА РОСИЦА ИВАНОВА
ИНЖ. СВЕТЛАНА ТОЧЕВА РУМЯНА ЛОЗЕВА
ТОДОР НЕЙКОВ ПАВЛИНА ДИМИТРОВА
Д-Р ИНЖ. НЕДЯЛКА НАНЕВА СОФИЯ РАДЕВА
НЕДЯЛКА КАНЕВА ДЕЛЯНА ЙОРДАНОВА
ИНЖ. АНЕЛИЯ ДЕМИРЕВА ГЕОРГИ ИЛИЕВ
ВАНЯ МАРИНОВА ТАТЯНА ИВАНОВА
ЖАНЕТА ТОНЕВА ИНЖ. МАРИЯНА ВЪЛЕВА
РУМЯНА МОНЕВА СВЕТЛА СЛАВОВА

TV Химията

Посетете сайта на нашата училищна телевизия за да научите повече за нас.

http://tvschool.eu/

лого

Проекти

МИНАЛИ

Проект BG051PO001-4.3.03-0001 “Нова възможност за моето бъдеще“

Проект BG051PO001-3.2.03 "Управление за ефективно професионално образование"

Проект BG051PO001-3.3.07-0001 "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ"

Проект BG051PO001-4.2.05 "Да направим училището привлекателно за младите хора"

 

учебни планове за 2016г / 2017г

 

 

 

 

 

Полезни връзки