КОНТАКТИ С НАС

История на гимназията

Професионална гимназия по химични и хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров” е първото в страната химическо училище. Основано на 2 септември 1949 год., то се утвърждава като водещо учебно заведение в страната. В края на 70-те години е един от малкото техникуми, които имат собствено производство, а в началото на 80-те години е първото училище, което минава на самоиздръжка. В средата на 80-те години в ОТИХ „Асен Златаров” се оборудват първите компютърни кабинети за Южна България и се изгражда локална мрежа. И в наши дни ПГХХТ „Проф. д-р Асен Златаров” се стреми да е сред водещите професионални гимназии. През 2009 и 2010 год. е домакин на Националната олимпиада по химия и опазване на околната среда, а през 2011 год. -  на Националния форум „Димитровград – българската столица на химията”. Училището работи по много проекти, чрез които не само подобрява материалната си база, но и осигурява на учениците по-големи възможности за развитие и реализация. В момента то е единствената професионална гимназия в област Хасково, която апробира два стратегически проекта за развитието на професионалното образование („Управление за ефективно професионално образование” и „Нова възможност за моето бъдеще”). От учебната 2013/2014 година заработи и единствената училищна телевизия за областта. На 7 областен форум на ученическите клубове за извънкласни дейности TV „Химията” бе отличена със специална награда за филм. Безброй са инициативите, дейностите и постиженията на учениците и учителите в ПГХХТ, за което свидетелства и честото присъствие на училището в медийното пространство.