КОНТАКТИ С НАС

Проекти

МИНАЛИ

Проект BG051PO001-4.3.03-0001 “Нова възможност за моето бъдеще“

Проект BG051PO001-3.2.03 "Управление за ефективно професионално образование"

Проект BG051PO001-3.3.07-0001 "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ"

Проект BG051PO001-4.2.05 "Да направим училището привлекателно за младите хора"