минали мероприятия и предстоящи дейности в гимназията

Съобщения

Съобщения

Програма за отбелязване на ДНИ НА ЗЛАТАРОВ


    По Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", модул "Рационализация на училищната мрежа от професионални училища" за 2014 г. в ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ е извършен основен ремонт на тоалетни и санитарни възли в училищните сгради и в сградата на общежитието. Изградена е система за видеонаблюдение и соларна система за топла вода в общежитието. Ремонтирани са и оборудвани 20 броя стаи в общежитието с нови легла и бюра.

remont1


    По ПМС №340 от 27.10.2014 г. в гимназията беше ремонтиран покрива на втори учебен корпус, шлосерна и стругарна работилници.