Годишен план за училището за 2018-2019г

Годишен комплексен план на ПГ "Проф.д-р Асен Златаров" за учебната 2018-2019г.