Провеждане на търг за отдаване под наем на 12.12.2018 г.

(формат за публикуване във вестник)

 

О Б Я В А

Професионална гимназия Проф. д-р Асен Златаров” ОРГАНИЗИРА на 12.12.2018 година в административна сградата на гимназията в град Димитровград, бул. ”Димитър Благоев” № 84, съответно от 13.00, 14.00 и 15.00 часа ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на следните части от имоти:

 

  1.   Обект „Павилион за закуски”, находящ се на първи етаж в сграда на бул. „Димитър Благоев“ №84, с площ 104,55 кв.м. в сграда с идентификатор 21052.1013.64.2., наемна цена 105,00 (Сто и пет) лева месечно.
  2.   Обект „Част от сграда”, цялата представляваща общежитие, находящ се на първи етаж в сграда на бул. „Димитър Благоев“ №84, с площ 144 кв.м. в сграда с идентификатор 21052.1013.64.2., наемна цена 200 (Двеста) лева месечно за спортни цели.
  3.   Обект „Производствена сграда“, находяща се на бул. „Димитър Благоев” №84, със застроена площ 742,00 кв.м., на един етаж, с идентификатор 21052.1013.67.1, наемна цена 742,00 (Седемстотин четиридесет и два) лева месечно.

Тръжната документация се получава от сайта на гимназията www.pgaz.eu или се закупува от деловодството на гимназията.

Оглед на обектите - от публикацията на обявата в два национални  ежедневника 07.12.2018 г. включително всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч., след заявка на телефон 0884 50 50 18.

Подаване на документи за участие в търга: всеки работен ден в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата от 10.00 ч. до 16.00ч.

Депозит за участие в търга – стойността на един наем.

 

За допълнителна информация и справки на телефони:

0884 50 50 18