Обява по чл. 20 ал.3 от ЗОП

Основно обновяване на Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Димитровград"