Профил на купувача

Профил на купувача

27.11.2014г. Протокол от оценка на оферти за обществена поръчка с предмет "Извършване на Строително монтажни дейности в гимназията" ИЗТЕГЛИ

13.11.2014г.    ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Димитровград обявява обществена поръчка с предмет "Извършване на Строително монтажни дейности в гимназията"
Прилагаме архив с документацията по поръчката: ИЗТЕГЛИ

   ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Димитровград обявява обществена поръчка с предмет "Извършване на Строително монтажни дейности и доставка на оборудване за нуждите на гимназията"

Прилагаме архив с документацията по поръчката: Документи.

Last modified: Tuesday, 29 November 2016, 10:25 AM